Obročni nakupi za podjetja preko GRENKE operativnega lizinga
  • Glavne lastnosti:brez pologa,
  • od 12 do 24 obrokov, pri večjih nakupih po dogovoru tudi več,
  • brez stroškov odobritve do zneska 5000 EUR + DDV
  • odobritev v enem dnevu,
  • vključeno zavarovanje izdelka,
  • minimalna vrednost za lizing 500€.
Klasični oz. opretivni lizing je oblika financiranja nakupa, kjer lizingodajalec kupi predmet lizinga po izbiri lizingojemalca in mu ga da v uporabo. Pri klasičnem lizingu lahko lizingojemalec postane lastnik predmeta po plačilu 5% - 10% neto tržne vrednosti po koncu lizing obdobja, oziroma se mu daje možnost za odkup med celotnim trajanjem lizinga.
Klasični lizing podjetjem omogoča več možnosti zaradi neposrednega učinka na hitrejše prilagajanje podjetij potrebam trga, ter zelo hitro povečanje konkurenčnosti in produktivnosti.
Pri klasičnem lizingu se lizingojemalcu dajejo naslednje možnosti pred oziroma po sklenitvi pogodbe:
  • vrnitev predmeta po koncu lizing obdobja,
  • odkup po koncu lizing obdobja v vrednosti 5%-10% neto financirane vrednosti,
  • zamenjava za novejši predmet pod istimi pogoji po preteku lizing obdobja oz. med trajanjem lizinga, kar vpliva na konkurenčnost podjetja in prilagajanje zelo dinamičnim tržnim razmeram,
  • okvirna partnerska pogodba za podjetja, ki se prigodi finančnim in tržnim potrebam le-teh (od 25.000 EUR naprej); podjetju dejansko omogoči takojšnje uporabo nove opreme brez predhodnega preverjanja bonitete in odvečne administracije.
Zakaj operativni lizing?
Pri operativnem lizingu razen mesečnih stroškov lizinga (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov, kar kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, ampak jo ohranja. Po drugi strani pa krepi konkurenčni položaj podjetja na trgu, saj lizingojemalec predmet lizinga uporablja in tako ustvarja dodano vrednost.
DDV se pri klasičnem lizingu ne financira vnaprej, temveč se plačuje mesečno ob anuitetah. Vhodni DDV se obračunava na mesečni ravni.
Za več informacij smo vam na voljo na 08 201 50 58 ali na info@swedmach.si